ZAVRIEŤ

/

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako Armani.shop (ďalej len "stránka" alebo "my") zhromažďuje, používa a zverejňuje vaše osobné údaje, keď navštívite alebo nakupujete na stránke.

Zhromažďovanie osobných údajov

Keď navštívite túto webovú lokalitu, zhromažďujeme určité informácie o vašom zariadení, vašich interakciách s touto webovou lokalitou a informácie potrebné na spracovanie vášho nákupu. Ďalšie informácie môžeme zhromažďovať aj vtedy, ak nás kontaktujete v rámci zákazníckej podpory. Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov označujeme všetky informácie, ktoré jednoznačne identifikujú jednotlivca (vrátane nižšie uvedených informácií), ako "osobné údaje". Viac informácií o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo, nájdete v nasledujúcom zozname.

Informácie o zariadení
 • Príklady zhromažďovaných osobných údajov: verzia webového prehliadača, IP adresa, časové pásmo, informácie o súboroch cookie, webová lokalita alebo produkt, ktorý si prezeráte, vyhľadávané výrazy a spôsob interakcie s webovou lokalitou.
 • Účel zhromažďovania: Umožniť presné načítanie webovej stránky a analyzovať používanie webovej stránky s cieľom optimalizovať našu webovú stránku.
 • Zdroje zhromažďovania: Automaticky zhromažďované pri návšteve našej webovej stránky pomocou súborov cookie, protokolových súborov, webových majákov, značiek alebo pixelov.
 • Zverejnenie na komerčné účely: Zdieľané s naším spracovateľom, spoločnosťou Shopify.
Informácie o objednávke
 • Príklady zhromažďovaných osobných údajov: meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, platobné údaje (vrátane čísla kreditnej karty, e-mailovej adresy a telefónneho čísla).
 • Účel zhromažďovania: Poskytnúť vám produkty alebo služby na splnenie našej zmluvy, spracovať vaše platobné údaje, zabezpečiť prepravu a poskytnúť vám faktúru a/alebo potvrdenie objednávky, komunikovať s vami, preveriť naše objednávky z hľadiska možných rizík alebo podvodov a poskytnúť vám informácie alebo reklamu súvisiacu s našimi produktmi alebo službami, ak to zodpovedá preferenciám, ktoré ste nám poskytli.
 • Zdroje zberu: Zbierané od vás.
 • Zverejnenie na komerčné účely: Zdieľané s naším spracovateľom, spoločnosťou Shopify.
Informácie o zákazníckej podpore
 • Príklady zhromažďovaných osobných údajov: e-mailová adresa, telefónne číslo.
 • Účel zberu: Poskytovanie podpory zákazníkom.
 • Zdroj zberu: Zbierané od vás.

Zdieľanie osobných údajov

Ako bolo uvedené vyššie, vaše osobné údaje zdieľame s našimi poskytovateľmi služieb, aby nám pomohli poskytovať naše služby a plniť našu zmluvu s vami. Napríklad.

 • Na prevádzku nášho online obchodu používame Shopify. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Shopify používa vaše osobné údaje, nájdete tu: https ://www.shopify.com/legal/privacy .
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s cieľom dodržiavať platné zákony a predpisy, reagovať na súdne predvolania, príkazy na prehliadku alebo iné zákonné žiadosti o informácie, ktoré sme dostali, alebo inak chrániť naše práva.

Behaviorálna reklama

Ako je uvedené vyššie, vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám poskytli cielenú reklamu alebo marketingovú komunikáciu, o ktorej si myslíme, že by vás mohla zaujímať. Napríklad.

 • Používame službu Google Analytics, ktorá nám pomáha pochopiť, ako naši zákazníci používajú túto webovú lokalitu. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Google používa vaše osobné údaje, si môžete prečítať tu: https : //policies.google.com/privacy?hl=en. Odhlásiť sa z Google Analytics môžete aj tu: https ://tools.google.com/ dlpage/gaoptout.
 • Používame Facebook Pixel, ktorý nám pomáha pochopiť, ako naši zákazníci používajú stránku. S našimi reklamnými partnermi zdieľame informácie o vašom používaní stránky, vašich nákupoch a interakciách s našimi reklamami na iných stránkach. Niektoré z týchto informácií zhromažďujeme a zdieľame priamo s našimi reklamnými partnermi, v niektorých prípadoch prostredníctvom súborov cookie alebo iných podobných technológií (s ktorými môžete súhlasiť v závislosti od toho, kde sa nachádzate).

Viac informácií o fungovaní cielenej reklamy nájdete na vzdelávacej stránke Iniciatívy pre sieťovú reklamu (Network Advertising Initiative, ďalej len "NAI") na adrese http://www.networkadvertising.org/understanding-online-. reklama/ako to funguje.


Z cielenej reklamy sa môžete odhlásiť.

 • Facebook - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
 • Google - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
 • BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads ]

Okrem toho môžete niektoré z týchto služieb odmietnuť na portáli Digital Advertising Alliance: http: //optout.aboutads.info/.

Používanie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám mohli poskytovať naše služby vrátane: ponúkania produktov na predaj, spracovania platieb, odosielania a plnenia vašich objednávok a informovania vás o nových produktoch, službách a ponukách.

Právny základ

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej len "GDPR"), ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP"), budeme vaše osobné údaje spracúvať na nasledujúcom zákonnom základe.

 • Váš súhlas.
 • Plnenie zmluvy medzi vami a touto webovou stránkou.
 • Dodržiavanie našich zákonných povinností.
 • Ochrana vašich životne dôležitých záujmov.
 • Plnenie úloh vykonávaných vo verejnom záujme.
 • Je v našom oprávnenom záujme, aby to neprevážilo nad vašimi základnými právami a slobodami.

Zadržanie

Keď zadáte objednávku prostredníctvom tejto webovej lokality, vaše osobné údaje si ponecháme pre naše záznamy, pokiaľ nás nepožiadate o ich vymazanie. Viac informácií o vašom práve na vymazanie nájdete v časti "Vaše práva" nižšie.

Automatické rozhodovanie

Ak ste obyvateľom EHP, máte právo namietať proti spracovaniu založenému výlučne na automatizovanom rozhodovaní (vrátane analýzy), ak má toto rozhodnutie pre vás právne účinky alebo vás inak významne ovplyvňuje.

Údaje zákazníkov [NEPOUŽÍVAME] na účasť na plne automatizovaných rozhodnutiach, ktoré majú právne alebo iné významné dôsledky.

Náš spracovateľ, spoločnosť Shopify, používa obmedzené automatizované rozhodovanie na predchádzanie podvodom, ktoré na vás nemá žiadny právny ani iný významný vplyv.

Medzi služby, ktoré obsahujú prvky automatizovaného rozhodovania, patria

 • Dočasný zoznam odmietnutých IP adries spojených s opakovanými neúspešnými transakciami. Tento zoznam zamietnutých žiadostí sa uchováva na krátky čas.
 • Dočasná čierna listina kreditných kariet spojených s IP adresami na čiernej listine. Tento zoznam zamietnutých žiadostí sa uchováva niekoľko dní.

Cookies

Súbor cookie je malé množstvo informácií, ktoré sa stiahne do vášho počítača alebo zariadenia, keď navštívite našu stránku. Používame niekoľko rôznych súborov cookie vrátane funkčných, výkonnostných, reklamných a súborov cookie sociálnych médií alebo obsahu. Súbory cookie zlepšujú vaše prehliadanie tým, že umožňujú webovej lokalite zapamätať si vaše akcie a preferencie (napríklad prihlásenie a výber regiónu). To znamená, že tieto informácie nemusíte znovu zadávať pri každom návrate na stránku alebo pri prechádzaní z jednej stránky na druhú. Súbory cookie tiež poskytujú informácie o tom, ako ľudia používajú webovú lokalitu, napríklad či ju navštevujú prvýkrát alebo či sú častými návštevníkmi.

Na optimalizáciu vašich skúseností na našej stránke a na poskytovanie našich služieb používame nasledujúce súbory cookie.

Cookies Necessary for the Functioning of the Store

NAME FUNCTION
_ab Used in connection with access to admin.
_secure_session_id Used in connection with navigation through a storefront.
cart Used in connection with shopping cart.
cart_sig Used in connection with checkout.
cart_ts Used in connection with checkout.
checkout_token Used in connection with checkout.
secret Used in connection with checkout.
secure_customer_sig Used in connection with customer login.
storefront_digest Used in connection with customer login.
_shopify_u Used to facilitate updating customer account information.

Reporting and Analytics

NAME FUNCTION
_tracking_consent Tracking preferences.
_landing_page Track landing pages
_orig_referrer Track landing pages
_s Shopify analytics.
_shopify_fs Shopify analytics.
_shopify_s Shopify analytics.
_shopify_sa_p Shopify analytics relating to marketing & referrals.
_shopify_sa_t Shopify analytics relating to marketing & referrals.
_shopify_y Shopify analytics.
_y Shopify analytics.

[VLOŽTE ĎALŠIE SÚBORY COOKIE ALEBO TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA, KTORÉ POUŽÍVATE]

Doba, počas ktorej zostane súbor cookie vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, závisí od toho, či ide o "trvalý" alebo "reláciu" súbor cookie. Súbory cookie relácie trvajú, kým neprestanete prehľadávať stránku, a trvalé súbory cookie trvajú, kým nevyprší ich platnosť alebo kým sa nevymažú. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú trvalé a ich platnosť vyprší od 30 minút do dvoch rokov od dátumu ich stiahnutia do vášho zariadenia.

Súbory cookie môžete kontrolovať a spravovať rôznymi spôsobmi. Majte na pamäti, že odstránenie alebo zablokovanie súborov cookie môže mať negatívny vplyv na vaše používateľské prostredie a časti našej webovej lokality už nemusia byť plne prístupné.

Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale môžete si vybrať, či chcete alebo nechcete prijímať súbory cookie prostredníctvom ovládacích prvkov prehliadača, ktoré sa často nachádzajú v ponuke "Nástroje" alebo "Nastavenia" prehliadača. Ďalšie informácie o tom, ako upraviť nastavenia prehliadača alebo ako blokovať, spravovať alebo filtrovať súbory cookie, nájdete v súbore nápovedy prehliadača alebo prostredníctvom stránok, ako je napríklad www.allaboutcookies.org.

Okrem toho upozorňujeme, že blokovanie súborov cookie nemusí úplne zabrániť tomu, ako zdieľame informácie s tretími stranami, napríklad s našimi reklamnými partnermi. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo sa odhlásiť z určitého používania vašich informácií týmito stranami, postupujte podľa pokynov uvedených v časti "Behaviorálna reklama" vyššie.

Nesledovať

Upozorňujeme, že vzhľadom na to, že v odvetví neexistuje jednotné chápanie toho, ako reagovať na signály "Nesledovať", nemeníme naše postupy zhromažďovania a používania údajov, keď zistíme takýto signál z vášho prehliadača.

Zmeny

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby sme zohľadnili napríklad zmeny našich postupov alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov.

Kontakt

Ak chcete získať viac informácií o našich postupoch ochrany osobných údajov, ak máte otázky alebo ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás e-mailom na adrese cs3@7bess.com.